توریزم بامیان وب سایت رسمی English | دری |پشتو
Header8.JPG
 
 
 
مردم بامیان

هرچند که تعدادی از مردمان تاجیک و پشتون در شرق این ولایت حیات به سر میبرند، ولی بیشتری از اهالی بامیان را هزاره ها تشکیل میدهند. مناطق کوهستانی مرکزی افغانستان، با محوریت بامیان، بنام هزاره جات یاد میگردد. اغلباً ادعا میشود که هزاره ها از تبار مغول و نظامیان بازمانده ترک میباشند که بعد از تهاجم چنگیز خان در اواخر قرن ١٣ در منطقه اسکان پذیر شده اند. اما در میان دانشمندان این نظریه از طرفداران اندکی برخوردار است. هزاره های امروزین، به احتمال اغلب، از تبار ترک ها و دیگر گروپ های میباشند که طی چندین هزارسال از این منطقه عبور نموده اند. نزدیک ترین اجداد آنان شاید مردمانی باشند که بین قرن های ١٣ و ١٥ در این منطقه اسکان پذیر شده اند.

هزاره ها با یکی از گویش های فارسی(دری) که به هزاره گی مشهور است، صحبت مینمایند که تعدادی از واژه های مغولی را نیز در خود دارد. درحالیکه اکثریت مردم افغانستان را مسلمانان سنی مذهب تشکیل میدهد، بیشتری از هزاره ها مسلمان شیعه مذهب هستند. گمان میرود که مردم این محل مذهب تشیع را اوایل قرن ١۷ پذیرفته باشند.

هزاره جات الی قرن نزدهم یک منطقه نیمه خودمختار بحساب میرفت که با سیستم قبیله ای خودش اداره میشد. اواخر قرن نزدهم، شاه ملت ساز، عبدالرحمن خان، بر این منطقه تسلط یافت. در این هنگام تعدادی از مردم هزاره به بلوچستان و یا ایران فرار کردند.
هویت هزاره با سبک بخصوص خودش در عرصه موسیقی، فرهنگ و شاعری باقی مانده است. اشعار فلکلور هزاره گی هنوز هم مشهور است که بعضی اوقات بدون استفاده از آلات موسیقی و گاهی هم با همرایی موسیقی به خوانش گرفته میشود. از غزل های عاشقی هزاره گی غالباً با استفاده از آلات موسیقی آهنگ ساخته میشود. اشعاری هم بدون موسیقی توسط چوپان ها در کوهستانات و یا در جشن ها بشکل آهنگ خوانده میشود. یکی از نوحه سرایی های خاصی که غالباً بوسیله زنان در هنگام مصیبت یا سوگواری خوانده میشود، بنام مخته یاد میگردد که گمان میرود تاریخچه آن به اواخر قرن نزدهم برگردد.

اقتصاد محلی وابسته به مالداری، کشاورزی( اکثراً کشت گندم) و خرده فروشی یا تجارت های کوچک میباشد. بخاطر داشتن سطح بلند، و اقلیم خشک، بیشتری از ساحات بامیان از حداقل کشت و زراعت برخوردار بوده، و این منطقه همیشه فقیر و برای زنده گی مشکل بوده است. طی سال های ١٩۷٠ صنعت جهانگردی تعداد زیادی از سیاحین را به این ساحه کشانید. انتظار میرود که احیا و توسعه مجدد این صنعت باردیگر فرصت های شغلی جدیدی را در اختیار باشنده گان این ولایت قرار دهد.

 
 
صفحه نخست | کشف بامیان | چی باید کرد | معلومات سفر | منابع و سایتهای مرتبط | گالری عکسها | تماس با ما
Copyright © 2009 www.bamyantourism.org | All Rights Reserved.
Design By: NETLINKS